تاریخ و ساعت
 
5:47:11 AM
یکشنبه 10 مهر 1401
 
جستجو
 
 
 
اوقات شرعی
 

تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است.
تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها
 و دشواریهای اقتصادی برای کشور است.
یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور را مسئله ی تولید،
رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، حل میکند.


 
مقالات
 


تدوين استراتژي هاي منابع انساني براساس مدل تعالي منابع انساني در هلدينگ سيمان فارس و خوزستان
تهيه كننده : احمد رضا رضوي


روش بررسي يكنواختي كيفيت سيمان با توجه به استاندارد EN 197-1:2011
تهيه كنندگان : اكبر آمري ، امير حسين قنبري ، سعيد سيفايي فرد


بررسي تاثير شرايط دمايي محيط بر عملكرد دستگاه ايكس ري
تهيه كننده : سعيد سيفايي فرد


راهكارهاي حفظ و ارتقاي موقعيت شغلي
تهيه كننده : سيد محمد مهدي فروزاني


كاهش انرژي در آسياهاي گلوله اي مواد خام در صنعت سيمان
تهيه كننده : مجيد عينالو


بازيافت حرارت اتلافي و توليد انرژي الكتريكي در صنعت سيمان
تهيه كننده : مهدي فدايي تهراني


prioritizing energy efficiency measures in the cement industry using decision making techniques
Producers : Alireza Mokhtar , Mohsen Nasouti , Davood Akbari Shahrestani


به موقع بودن افشاگري هاي حسابداري در بازارهاي بورس بين المللي
تهيه كننده : امين پارسا نژاد

 
تعداد بازدید کنندگان
 
تعداد بازديدکنندگان: 20495
تعداد بازدید کنندگان امروز : 2
تعداد بازدید کنندگان 30 روزقبل: 20