تاریخ و ساعت
 
8:56:22 AM
پنجشنبه 9 تیر 1401
 
جستجو
 
 
 
اوقات شرعی
 

تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است.
تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها
 و دشواریهای اقتصادی برای کشور است.
یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور را مسئله ی تولید،
رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، حل میکند.


 
گزارشات مالی
 

سهامداران شرکت سیمان فارس در تاریخ 29/12/1397

1- شركت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان : 218،307،801 سهم

2- شركت سهامي عام سيمان بهبهان : 5,870,141 سهم

3- شركت سهامي خاص گچ ماشيني فارس : 5,825,000 سهم

4- شركت سهامي عام سيمان فارس نو : 215,599 سهم

5- سایر سهامداران : 2،781،459 سهم

جمع كل : 233,000,000 سهم


قيمت سهام


صورتهاي مالي 1400/12/29


گزارش هيات مديره به مجمع 1400

 
تعداد بازدید کنندگان
 
تعداد بازديدکنندگان: 36524
تعداد بازدید کنندگان امروز : 4
تعداد بازدید کنندگان 30 روزقبل: 56