تاریخ و ساعت
 
7:34:55 PM
جمعه 18 آذر 1401
 
جستجو
 
 
 
اوقات شرعی
 

سیمان فارس مظهر قدمت نماد کیفیت


 
گزارشات مالی
 

سهامداران شرکت سیمان فارس در تاریخ 1400/12/29

1- شركت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان : 199،796،025 سهم

2- صندوق صبا گستر نفت و گاز تامین : 10,423,219 سهم

3- شركتهای گروه (کمتر از 5 درصد) : 8,902,892 سهم

4- سایر سهامداران (کمتر از 5 درصد) : 13،877،864 سهم

جمع كل : 233,000,000 سهم


قيمت سهام


صورتهاي مالي 1400/12/29


گزارش هيات مديره به مجمع 1400


گزارش تفسيري مديريت 1400/12/29


گزارش كنترل هاي داخلي 1400/12/29

 
تعداد بازدید کنندگان
 
تعداد بازديدکنندگان: 37548
تعداد بازدید کنندگان امروز : 4
تعداد بازدید کنندگان 30 روزقبل: 52