تاریخ و ساعت
 
9:11:55 PM
شنبه 2 بهمن 1400
 
جستجو
 
 
 
اوقات شرعی
 

شرکت سیمان فارس مظهر قدمت نماد کیفیت


 
گزارشات مالی
 

سهامداران شرکت سیمان فارس در تاریخ 29/12/1397

1- شركت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان : 218،307،801 سهم

2- شركت سهامي عام سيمان بهبهان : 5,870,141 سهم

3- شركت سهامي خاص گچ ماشيني فارس : 5,825,000 سهم

4- شركت سهامي عام سيمان فارس نو : 215,599 سهم

5- سایر سهامداران : 2،781،459 سهم

جمع كل : 233,000,000 سهم


قيمت سهام


صورتهای مالی سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397 به همراه گزارش تفسيري مديريت


گزارش هيات مديره به مجمع سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397

 
تعداد بازدید کنندگان
 
تعداد بازديدکنندگان: 35448
تعداد بازدید کنندگان امروز : 14
تعداد بازدید کنندگان 30 روزقبل: 56