تاریخ و ساعت
 
1:00:06 AM
پنجشنبه 27 مرداد 1401
 
جستجو
 
 
 
اوقات شرعی
 

تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است.
تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها
 و دشواریهای اقتصادی برای کشور است.
یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور را مسئله ی تولید،
رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، حل میکند.


 
نظرسنجی
 


فرم نظرسنجی مصرف کننده نهایی


فرم نظرسنجی تولیدات بتنی


فرم نظرسنجی عاملین

 
تعداد بازدید کنندگان
 
تعداد بازديدکنندگان: 16488
تعداد بازدید کنندگان امروز : 4
تعداد بازدید کنندگان 30 روزقبل: 24