تاریخ و ساعت
 
3:26:32 PM
چهارشنبه 9 خرداد 1403
 
جستجو
 
 
 
اوقات شرعی
 

سیمان فارس مظهر قدمت نماد کیفیت


 
طرح انتقال کارخانه سیمان فارس به منطقه خرامه
 اهداف پروژه انتقال كارخانه سيمان فارس به منطقه خرامه 

    - تغيير محل كارخانه بدليل گستردگي محدوده شهرستان شيراز و قرار گرفتن كارخانه سيمان فارس در حريم منطقه مسكوني شهر. 
    - بكارگيري تكنيك ها و راهكارهاي اثرگذار بر كاهش اثرات منفي زيست محيطي. 
    - افزايش ظرفيت توليد كارخانه. 
    - افزايش كيفيت محصولات توليدي و افزايش رضايت مندي مشتريان. 
    - بكارگيري فناوري‌هاي نوين براي توليد سيمان و افزايش بهره وري و راندمان توليد. 
    - كاهش مصرف انرژي به واسطه‌ي بكارگيري تكنولوژي‌هاي نوين. 
    - بهسازي فرآيندها و سيستم‌هاي راهبردي شركت.

مشخصات كلي پروژه

محل احداث:                                 استان فارس شهرستان خرامه، بخش كربال، كيلومتر 63 جاده شيراز به خرامه

ظرفيت توليد:                              كلينكر در روز: 3300 تن
                                                 سيمان در روز: 3960 تن

پيش بيني مدت زمان اجراي طرح: 48 ماه

پيش بيني تاريخ بهره برداري:        98/01

نام محصول توليدي:                    انواع تيپ‌هاي سيمان خاكستري

مشاور مادر و صنعتي طرح:         شركت خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان (CES)

مشاور سازه:                             شركت مهندسان مشاوران داهه

ساير مشاورين:                          مشاور معدن (CES)، مشاور برق، كنترل و ابزار دقيق (CES)
مشاور تأسيسات (شركت طرح  تجهيز ايده تدبير)، مهندسين مشاور زيست سپهر، مهندسين مشاور نگرانديش، مهندسين مشاور كنكاوان معدن شيراز و ...

پيمانكاران ساختماني خط توليد:  شركت جهاد توسعه خدمات زيربنايي (فاز 1) شامل دپارتمانهاي پيش گرمكن، پايه هاي كوره، خنك كن كلينكر و فونداسيون فنها، فونداسيون و داكت هواي ثالثيه، سيلوي مواد خام و و الواتور مربوطه

فروشندگان و سازندگان تجهيزات: پيش گرمكن و فن مربوطه (شركت Walchandnegar)، مشعل كوره (شركتPillard)، كوره (شركت Walchandnegar)، خنك كن كلينكر (شركت Claudios Peters) و سيلوي مواد خام (شركت Claudios Peters)

اقدامات انجام شده تاكنون 

1- اخذ كليه مجوزهاي منطقه اي، استاني و كشوري

2- مطالعات اوليه و اقدامات زيربنايي انجام شده در خصوص طرح 

        مكان يابي محل كارخانه و انجام مطالعات اوليه معادن (شامل مطالعات مكان يابي و انتخاب مكان احداث كارخانه و معادن مواد) 
        تعیین ظرفیت و مشخصات اولیه تجهیزات دپارتمان ها و ماشين آلات مربوطه 
        انعقاد قرارداد جهت تامين برق دوران بهره برداري با شركت برق منطقه اي فارس. 
        حفر يك حلقه چاه آبرفتي به عمق 60 متر جهت تامين آب دوران احداث و يك حلقه چاه آهكي به عمق 250 متر جهت تامين آب دوران بهره برداري. 
        عقد قرارداد با شركت گاز استان فارس جهت تامين گاز دوران بهره برداري. 

3- انتخاب مشاورين پروژه (از جمله مشاور مادر و صنعتي، مشاور ساختماني، مشاور تاسيساتي، مشاور برق، كنترل و ابزار دقيق، مشاور معدن و ...)

4- خريد تجهيزات دپارتمان پخت (شامل تجهيزات كوره، پيش گرمكن و خنك كن كلينكر)

5- خريد تكنولوژي تجهيزات دپارتمان سيلوي مواد خام.

6- انتخاب پيمانكار ساختماني جهت ساخت سازه هاي بتوني و فلزي ساختمانهاي فاز 1 شامل دپارتمانهاي پيش گرمكن، كوره، خنك كن كلينكر و سيلوي مواد خام و تجهيزات مربوطه.

عمليات اجرايي ساختمانهاي خط توليد :

ساختمانهاي خط توليد به 4 فاز دسته بندي گرديده اند كه جهت انجام عمليات اجرايي فاز 1 (شامل دپارتمانهاي پيش گرمكن، پايه هاي كوره، خنك كن كلينكرو فونداسيون فنها و فونداسيون داكت هواي ثالثيه، دپارتمانهاي سيلوي مواد خام ، بگ هوس، تغذيه كوره و الواتورهاي مربوطه) با شركت جهاد توسعه خدمات زيربنايي قرارداد منعقد گرديده است.
 


 
تعداد بازدید کنندگان
 
تعداد بازديدکنندگان: 27196
تعداد بازدید کنندگان امروز : 18
تعداد بازدید کنندگان 30 روزقبل: 116