تاریخ و ساعت
 
7:21:01 AM
یکشنبه 10 مهر 1401
 
جستجو
 
 
 
اوقات شرعی
 

تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است.
تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها
 و دشواریهای اقتصادی برای کشور است.
یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور را مسئله ی تولید،
رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، حل میکند.


 
کمیته های تخصصی هيئت مديره
 

کمیته های تخصصی هيئت مديره :

شرح

اعضاء

کمیته حسابرسی

یک عضو غيرموظف هیئت مدیره بعنوان رئیس کمیته به همراه دو نفر عضو مستقل كميته حسابرسي.

کمیته انتصابات

مدير عامل به همراه دو عضو غير موظف هيئت مديره.


 
تعداد بازدید کنندگان
 
تعداد بازديدکنندگان: 16462
تعداد بازدید کنندگان امروز : 2
تعداد بازدید کنندگان 30 روزقبل: 72