تاریخ و ساعت
 
5:21:55 PM
شنبه 8 بهمن 1401
 
جستجو
 
 
 
اوقات شرعی
 

سیمان فارس مظهر قدمت نماد کیفیت


 
کمیته های تخصصی هيئت مديره
 

کمیته های تخصصی هيئت مديره :

شرح

اعضاء

کمیته حسابرسی

یک عضو غيرموظف هیئت مدیره بعنوان رئیس کمیته به همراه دو نفر عضو مستقل كميته حسابرسي.

کمیته انتصابات

مدير عامل به همراه دو عضو غير موظف هيئت مديره.


 
تعداد بازدید کنندگان
 
تعداد بازديدکنندگان: 17050
تعداد بازدید کنندگان امروز : 8
تعداد بازدید کنندگان 30 روزقبل: 38