تاریخ و ساعت
 
6:29:07 AM
یکشنبه 10 مهر 1401
 
جستجو
 
 
 
اوقات شرعی
 

تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است.
تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها
 و دشواریهای اقتصادی برای کشور است.
یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور را مسئله ی تولید،
رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، حل میکند.


 
سایتهای مرتبط
 

 
تعداد بازدید کنندگان
 
تعداد بازديدکنندگان: 18812
تعداد بازدید کنندگان امروز : 2
تعداد بازدید کنندگان 30 روزقبل: 10