تاریخ و ساعت
 
12:13:32 PM
پنجشنبه 4 اردیبهشت 1393
چشم انداز شرکت سیمان فارس : الگوی زیست محیطی سیمانهای کشور و کیفیت مطرح در منطقه               ماموریت شرکت سیمان فارس : تولید سیمان مطابق با استانداردهای کیفی و زیست محیطی در جهت تامین رضایت سهامداران و مشتریان با هدف مشارکت در عمران و آبادانی کشور

 
مالي و سهام
 

سهامداران شرکت سیمان فارس در تاریخ 1391/12/30

1- شركت سهامي عام سيمان فارس وخوزستان : 45,724,432 سهم

2- شركت سهامي عام سيمان بهبهان : 1,259,687 سهم

3- شركت سهامي خاص خدمات مهندسي سيمان فارس وخوزستان : 1,250,000 سهم

4- شركت سهامي عام سيمان فارس نو : 46,217 سهم

5- شركت سهامي خاص گچ ماشيني فارس : 1,250,000 سهم

6- ســــــــــايـر سهـامداران : 469,664 سهم

جمع كل : 50,000,000 سهم


قيمت سهام


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان فارس برای سال مالی منتهی به 30/12/91


پیش بینی برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام برای سال مالی منتهی به 30/12/91


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 30/12/91


گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به 30/12/91


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان فارس


اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان فارس


صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/4/92


گزارش توجیهی افزایش سرمایه 10/2/92


ادامه گزارش توجیهی افزایش سرمایه 10/2/92


اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 10/2/92


آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه 12/5/92


بیانیه ثبت 10/2/92

 
اوقات شرعی
 

 
جستجو
 
 
 
نظر سنجی
 
كيفيت سيمان شركت سيمان فارس را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف
 
تعداد بازدید کنندگان
 
تعداد بازديدکنندگان: 7054
تعداد بازدید کنندگان امروز : 4
تعداد بازدید کنندگان 30 روزقبل: 86